Vos presentem el nostre nou lloc web a través del qual informarem de les activitats que realitzem, els serveis que oferim i el nostre funcionament. Amb aquest lloc web pretenem tindre un espai en el qual oferir de manera permanent tota la informació de la nostra entitat per tal de donar a conèixer la nostra tasca i els serveis que oferim. A la pàgina principal podreu trobar la informació més destacada del Consell de la Joventut, així com les notícies més recents de les activitats i campanyes que organitzem. Les notícies amb més antiguitat les podreu trobar a l’apartat d’actualitat.

El primer dels apartats conté informació sobre el nostre funcionament, els nostres objectius i com podeu formar part del Consell. A més, hem inclòs un apartat en el qual podreu conèixer quines són les persones que formen part de la Comissió Permanent i les entitats a les que pertanyen. En aquesta secció podreu trobar un portal de transparència, en el qual pujarem la documentació relativa al funcionament del Consell de la Joventut, com els seus estatuts, els convenis subscrits amb administracions públiques i la concessió de subvencions per part d’aquestes, les actes de les assemblees i els programes i memòries anuals d’activitats, així com els pressupostos i balanços. Per a nosaltres aquest és un dels apartats més importants del lloc web, ja que considerem imprescindible que les entitats donen comptes de la seua gestió als seus membres i a la ciutadania en general, especialment en el cas del Consell, que gestiona fons provinents de recursos públics a través de convenis i subvencions.

El següent apartat conté la informació de les 18 entitats que formen el Consell de la Joventut, de manera que aquest lloc web no solament servirà per tal d’oferir informació sobre el CJX, sinó que també servirà com a plataforma per tal de buscar les dades de contacte i informació de les entitats que en formen part. Per finalitzar, podreu trobar una secció de serveis, en la que s’informa dels serveis que oferim de manera habitual, com la borsa de material o l’assessorament en qüestions administratives per a les entitats membre, així com un espai en el que s’informa dels passos a seguir per tal de crear una associació juvenil.