El passat divendres 9 de febrer es va celebrar la primera assemblea de l’any 2024 del CJX. En aquesta es varen aprovar el programa d’activitats i el pressupost que seguirà el CJX durant aquest any.

 

Un programa d’activitats molt divers

Seguint amb les cinc línies estratègiques ja aprovades a inici de 2023, i els objectius de cada línia, es van presentar i aprovar per les associacions les activitats i accions que el CJX durà a terme, respecte a cada objectiu, durant l’any.

Aquestes activitats son molt diverses des de cursos formatius, activitats relacionades amb els dies internacionals rellevants per a  la joventut com el 8 de març o l’1 de maig o activitats ja realitzades anteriorment com el Apropem la política a la Joventut o l’activitat més important per al CJX i les associacions, la FesJove.

 

Unes accions i activitats fonamentades en un pressupost

També es va aprovar el pressupost del 2024  en relació a les subvencions que es rebran, com la de l’Ajuntament i l’IVAJ, que servirà per a dotar de transparència  i de marcar un camí per a la realització de les activitats.

 

A l’apartat de transparència podeu veure tant el pressupost aprovat com el programa d’activitats.