Qui som?

El Consell de la Joventut de Xàtiva som una entitat juvenil autònoma que aglutinem a les entitats juvenils de la nostra ciutat.

Actualment formen part del Consell de la Joventut més de 15 entitats d’àmbits molt diversos, com pot ser l’educació no formal, els moviments polítics i sindicals, la cultura, el medi ambient o la diversitat funcional.

El Consell de la Joventut va naixer l’any 1986 en resposta a les necessitats de les entitats juvenils del moment. Des d’aleshores el Consell de la Joventut ha tractat de coordinar a les entitats que hi formen part per tal d’aconseguir objectius comuns.

Que fem?

El nostre objectiu fonamental és el de ser el punt de contacte entre les associacions juvenils i la societat, especialment amb les institucions municipals. Entenem que el CJX és l’organisme més idoni a través del qual canalitzar les demandes i necessitats de la joventut associada cap a aquells que tenen en les seues mans prendre accions destinades al la joventut.
Però açò no és possible sense un teixit associatiu fort i en moviment i que a més tinga presència i reconeixement dins de la societat xativina. Per això, un dels objectius més importants del CJX és la promoció de l’associacionisme de la nostra ciutat mitjançant campanyes i activitats que difonguen i visibilitzen l’activitat de les entitats que n’hi formen part. A més, és necessari també treballar per l’ampliació d’aquest teixit fent pedagogia sobre la importància de l’associacionisme com a canal de participació i reivindicació de la joventut.
El CJX és una entitat que tracta de sumar els esforços de les distintes entitats per tal de crear sinèrgies que ens permeten millorar el treball de les entitats membres. Per això una part important de les nostres funcions consisteix en dotar a les associacions de recursos comuns que no podrien tindre en solitari, especialment pel que fa a recursos materials i formació.
Però el CJX no pot limitar-se solament a treballar amb el jovent associat, sinó que ha de dirigir-se a tots aquells joves que no formen part de cap entitat. Per això una de les principals línies de treball és el foment de la participació entre la joventut.

Com funcionem?

El Consell de la Joventut funciona a través d’assemblees periòdiques a les que assisteixen dos representants de cada entitat. L’assemblea pren les decisions relacionades amb els programes d’activitats, les línies de treball i el pressupost. L’òrgan encarregat de portar a terme aquestes decisions és la Comissió Permanent, que s’elegeix cada dos anys entre els membres de les entitats.

Com puc formar part de CJX?

Per tal de formar part del Consell de la Joventut heu de ser una associació juvenil constituïda o una secció jove d’una entitat cultural, política, etc. Solament cal que ho sol·liciteu i entregueu la documentació bàsica de la vostra entitat, designeu dos representants i l’assemblea aprove la vostra inclusió.

No obstant això també volem obrir les portes a aquelles persones que no formen part de cap entitat a través de la figura dels Col·laboradors no associats. Si vols col·laborar amb nosaltres posat en contacte a través del correu electrònic o de les xarxes socials.