Borsa de Material

Catàleg de Material Disponible

Des del CJX volem posar a la vostra disposició el material i infraestructura de la que disposem per tal de facilitar la vostra tasca. Aquesta iniciativa busca, a més de facilitar-vos l’accés a materials que no pugueu tindre, fomentar la solidaritat entre les entitats membres del CJX amb la qual cosa podeu oferir material per a aquest banc. Si punxeu damunt de cada material accedireu a una fitxa tècnica on podeu consultar les característiques, els elements que conté, el seu funcionament i les condicions del prèstec. Si voleu utilitzar qualsevol material, empleneu el formulari que s’adjunta al final de la pàgina.

Actualment el consell disposa dels següents materials: