Transparència

Des del Consell de la Joventut de Xàtiva creguem que la societat ha de conèixer de primera mà el funcionament de la nostra entitat. És per això que tenim un fort compromís amb la transparència.

A més, gran part dels nostres ingressos procedeixen de subvencions que ens concedeixen les administracions públiques, es a dir, que gestionem fons públics d’una manera indirecta. Per això creguem que aquest compromís amb la transparència s’ha de redoblar per a que tota la ciutadania conega per a que es destinen els seus diners.

En aquesta secció publicarem les actes de les nostres assemblees, als programes anuals d’activitats i les comptabilitats anuals.

SUBVENCIONS PÚBLIQUES REBUDES 2023:

Ajuntament de Xàtiva (9.000€)

IVAJ (15.600€)

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (7.000€)

SUBVENCIONS PÚBLIQUES REBUDES 2022:

Ajuntament de Xàtiva (9.000€)

IVAJ (9.129,10€)

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (7.000€)

Ajudes foment del valencià – GVA (1.855,12€)

SUBVENCIONS PÚBLIQUES REBUDES 2021:

Ajuntament de Xàtiva (9.000€)

IVAJ (10.400€)

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (6.000€)

Ajudes foment del valencià – GVA (2.930,09€)

SUBVENCIONS PÚBLIQUES REBUDES 2020:

Ajuntament de Xàtiva (9.000€)

IVAJ (8.320€)

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (6.000€)

Ajudes foment del valencià – GVA (2.971,73€)

SUBVENCIONS PÚBLIQUES REBUDES 2019:

Ajuntament de Xàtiva (8.000€)

IVAJ (6.000€)

Ajudes foment del valencià – GVA (2.733,36€)

DOCUMENTACIÓ ESTABLE

Conveni amb l’Ajuntament de Xàtiva
Conveni amb l’IVAJ 2021
Els nostres estatuts 2021

MEMÒRIA DE GESTIÓ I COMPTABILITAT 2023

(CJX)COMPTABILITAT 2023

MEMÒRIA DE GESTIÓ I COMPTABILITAT 2022

[CJX] DACIÓ DE COMPTES 2022

MEMÒRIA DE GESTIÓ I COMPTABILITAT 2021

[CJX] DACIÓ DE COMPTES 2021

PROGRAMA D’ACTIVITATS I COMPTABILITAT 2019

[CJX] PROGRAMA D’ACTIVITATS 2019

[CJX] COMPTABILITAT 2019

MEMÒRIA D’ACTIVITATS I COMPTABILITAT 2018

[CJX] MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

[CJX] COMPTABILITAT 2018