Transparència

Des del Consell de la Joventut de Xàtiva creguem que la societat ha de conèixer de primera mà el funcionament de la nostra entitat. És per això que tenim un fort compromís amb la transparència.

A més, gran part dels nostres ingressos procedeixen de subvencions que ens concedeixen les administracions públiques, es a dir, que gestionem fons públics d’una manera indirecta. Per això creguem que aquest compromís amb la transparència s’ha de redoblar per a que tota la ciutadania conega per a que es destinen els seus diners.

En aquesta secció publicarem les actes de les nostres assemblees, als programes anuals d’activitats i les comptabilitats anuals.

SUBVENCIONS PÚBLIQUES REBUDES 2019:

Ajuntament de Xàtiva (8.000€)

IVAJ (6.000€)

Ajudes foment del valencià – GVA (2.733,36€)

PROGRAMA D’ACTIVITATS I COMPTABILITAT 2019

[CJX] PROGRAMA D’ACTIVITATS 2019

[CJX] COMPTABILITAT 2019

MEMÒRIA D’ACTIVITATS I COMPTABILITAT 2018

[CJX] MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

[CJX] COMPTABILITAT 2018