Des del Consell de la Joventut de Xàtiva es valora positivament aquesta subvenció dirigida a les Associacions Juvenils, per això han decidit organitzar un curs per facilitar que les associacions la sol·liciten de la manera més fàcil possible.

Les associacions juvenils afronten un moment molt difícil degut a la situació generada per la COVID-19, en alguns casos aturant la seua activitat completament. En aquest context cal donar-los suport ara més que mai, per això el Consell de la Joventut de Xàtiva considera que és el moment d’apostar per la joventut i per les associacions juvenils, és necessari que la joventut dispose d’un oci alternatiu ja que en aquesta pandèmia l’oferta d’oci s’ha vist reduïda considerablement.

És molt important tindre un teixit associatiu juvenil potent i actiu a la nostra ciutat, per això aquestes subvencions que suposen una ajuda econòmica són molt ben rebudes tant per el Consell de la Joventut com per les pròpies associacions que hi formen part. En aquest sentit, des del Consell de la Joventut s’ha programat un curs per a ajudar a realitzar les sol·licituds i l’elaboració dels projectes que és presentaran per obtindre aquesta subvenció. En aquest curs es proporcionarà tota la informació corresponent així com els models i les plantilles necessàries per tal de realitzar correctament la sol·licitud.

El president del Consell de la Joventut, Guillermo Delegido, considera que és important seguir treballant per aconseguir un teixit associatiu fort i dinàmic, ja que la tasca que desenvolupen les associacions juvenils de la nostra ciutat és fonamental per fomentar una societat més justa i una ciutat millor per a totes i tots.