Hui es reivindiquen els dretes laborals per a les persones, entre les cuals, ens trobem la població jove.

La gran majoria de vegades som nosaltres, els joves, els que sofrim les conseqüències al món laboral degut a les crisis econòmiques, amb uns sous precaris, sent explotats en alguns casos sense cobrar les hores extra fora de la jornada laboral.

Per aquest motiu, el Consell de la Joventut de Xàtiva reivindiquem tots els drets de les persones treballadores però més que mai els dels joves, sent essencials la nostra formació i les ganes d’experimentar i créixer dins del món laboral.

Sabent que en molts casos, les práctiques son el primer accés al mon laboral que tenim la població jove. Per tant, aquest any expliquem els contractes de practiques que exisiteixen i reivinidicar els drets que tenim davant aquestes.

Les pràctiques han de ser una experiència on aprendre i posar en pràctica allò que hem aprés als centres d’estudi. Existeixen dos tipus.

Conveni de pràctiques o pràctiques curricular:  Són les que s’han de realitzar de manera obligatòria perquè es requereixen per obtenir el títol segons el que marca el Pla d’Estudis.

Pràctiques professionals o extracurriculars: Són realitzades de manera voluntària, una vegada s’ha obtés el títol, ja que no formen part del pla d’estudis.

Hi han millores recents en les condicions de les persones en pràctiques: El Reial Decret Llei 2/2023 estableix que a partir de l’1 d’octubre de 2023, totes les persones que realitzen pràctiques, hauran de ser donades de alta en la Seguretat Social.

Hui 1 de maig hem de ser conscients dels drets aconseguits fins al moment, pero sobretot, lluitar pels que ens falten per conseguir!

Agraïm la info brindada per part dels Joves de Comissions Obreres de Comarques Centrals