Project Description

Creu Roja de Xàtiva

El pla d’acció de Creu Roja Espanyola contempla accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius o persones amb dificultats per a la seua integració social, la prevenció i reparació de danys originats per emergències, conflictes o malalties, la cooperació en programes de prevenció sanitàries en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de la salut, i en general, l’exercici d’una altra funció social i humanitàries compatible amb l’esperit de la institució. Tot això baix els Principis Fonamentals del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, que són Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter voluntari, Unitat i Universalitat.

Dades de contacte:
Telèfon: 678 59 07 23
Correu: xativapresi@cruzroja.es
Adreça: C/Canònic Cebrià, 4.

Facebook: Cruz Roja Española en Xàtiva