Els Joves de CCOO ens resolen distints dubtes laborals actuals. Des del Consell de la Joventut de Xàtiva ens preocupen especialment els drets de la gent més jove, ja que la seua situació laboral pot veure’s afectada en un major efecte. Vos demanem que seguiu les recomanacions que vos deixem a continuació:


Noves mesures ERTES:

Totes les persones treballadores afectades per un ERTE tindran accès a la prestació per atur i aquest temps de prestació que consumisques  no computarà.


Tancament d’empreses temporal:

Si la teua empresa tanca temporalment pels efectes del Coronavirus, en cap cas està justificat un acomiadament.


Orientació laboral general:

Qualsevol comunicació de l’emprea deu ser realitzada per escrit. Si teu comuniquen de manera oral exigeix que teu envien per escrit, qualsevol format serà vàlid(Correu electrònic, correu ordinari, whatsapp o altres mètodes de missatge instantanis).


Vacances obligades:

L’empresa no pot obligar-te a gaudir de les vacances perque tanque per Coronavirus. En el cas de que t’obliguen, demana que teu notifiquen per escrit per poder reclamar en un periode de 20 dies hàbils.


Pràctiques no laborals:

Les pràctiques no laborals deuen suspendre’s. Solament seran susceptibles de seguir aquelles que puguen realitzar-se de manera online. Es tindrà que estudiar cada cas de manera particular per saber si es tindran que recuperar en un futur o no.

 


Podeu visitar la pàgina web de Joves de CCOO on podreu llegir més consells i dades interessants. Enllaç