Project Description

“TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE)”

TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE) apareix davant de la necessitat i la urgència de contribuir al canvi social de la realitat amb la qual ens trobem. Per el qual, el nostre principal objectiu és el desenvolupament humà dels més necessitats i contribuir a l’eradicació de la pobresa (ODS1) .

Els pilars sobre els quals s’assenta la nostra ONG són: EDUCACIÓ (ODS4, 5, 10, 13, 16) , PROMOCIÓ DE LA SALUT (ODS3) i MILLORA I DESENROTLLAMENT DE LES COMUNITATS LOCALS (ODS2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15) .

Iniciem la nostra aventura en 2004, any, el qual no trobem davant de realitats d’extrema pobresa. A partir de novembre 2015, comencem a col·laborar amb entitats d’ajuda. I al febrer de 2016 constituïm oficialment l’ONGd “TIERRA D’ESPERANZA (LAND OF HOPE)”.

La nostra intenció és de la de col·laborar amb totes les entitats de voluntariat de la nostra ciutat. Creiem en la necessitat de construir junts un sentiment comú de mirar cap als més necessitats i qüestionar-nos què podem fer per ells.

Considerem essencial poder tindre una proximitat i proximitat amb els joves, amb el desig de despertar en els seus cors la flama que els motive a preocupar-se pels més necessitats.

Valorem la importància que els joves de la nostra ciutat prenguen consciència de la necessitat d’estar oberts als altres, i disposats per a poder ajudar als més necessitats. A més, creiem que és vital poder contribuir a la millora personal dels més necessitats. Per això, des del compromís de la nostra ONGd amb les persones necessitades, volem junt amb els nostres projectes internacionals aportar iniciatives d’ajuda amb projectes locals per a la ciutat de Xàtiva.

Visita el web