Project Description

Junta Local Fallera de Xàtiva

La Junta Local Fallera de Xàtiva, com a òrgan rector i representatiu de les festes falleres de Xàtiva, expressa el compromís públic de defensa de la seua vinculació valenciana, així com de la seua llengua, com a expressió genuïna de totes les seues manifestacions i reafirma la devoció al seu patró, Sant Josep. A la Junta Local Fallera de Xàtiva i li correspòn, com a òrgan rector de tota l’activitat fallera, promoure, ordenar, organitzar i coordinar les activitats falleres, aixi com dictar i executar les disposicions de carácter general així com ser l’ens que aglutina les diverses Comissions falleres de Xàtiva.

Dades de contacte:
Telèfon: 665697789
Correu: fallesxativa@gmail.com
Adreça: C/ Montcada (Museu Faller)

Web: www.fallesxativa.es

Facebook: Junta Local Fallera Xàtiva
Twitter: @JLFXATIVA
Instagram: @jlfxativa