Aquest any hem volgut anar més enllà sobre la reivindicació del 25-N com a Consell de la Joventut i hem fet un recull sobre les principals violències que sofreixen les dones i que totes elles englobarien el que es coneix com a violència de gènere. El jovent som una part important per a la transformació i el canvi de la societat futura, per això deguem promoure la defensa contra les situacions masclistes en tots els àmbits. Els darrers anys, hi ha hagut concentracions i manifestacions massives tant el dia 8 de març com el 25 de novembre, però som conscients que el masclisme continua present i per aquesta raó hem d’unir-nos i lluitar totes juntes, amb el suport de tota la societat per fer-la més forta i igualitària. Aquest any no hauran concentracions multitudinàries, per això hem de fer-ho visible a les Xarxes.

Les violències que hem volgut explicar, i que creguem que són les menys visibles i a les que menys importància se’ls dóna però que al llarg del temps són les que més seqüeles deixen a les dones. Aquestes són:

  • Violència Psicològica: Conducta que produeix el patiment d’una dona quan es limita l’àmbit de llibertat.
  • Violència Sexual i Abusos Sexuals: Acte de naturalesa sexual no consentit per una dona.
  • Violència Física: Acte de força contra el cos d’una dona que li puga produir una lesió física o dany
  • Violència Econòmica: Privació intencionada i no justificada de recursos i la limitació en la disposició dels recursos propis.