El passat diumenge el Consell de la Joventut de Xàtiva va celebrar la seua Assemblea General Ordinària en la que, entre moltes altres coses, es va aprovar una resolució en defensa dels Pressupostos Participatius de la GVA i dels Processos Participatius.

Des del CJX consideren que es necessària la implicació de la ciutadania per a que les propostes presentades per Amics de la Costera als pressupostos participatius de la GVA ixquen endavant. Cal recordar que les dues propostes que es troben en fase de votació final, fins el dia 30 de setembre, consisteixen en un Parc d’Habitatge Públic per a Joves al Casc Antic amb una inversió de 3.100.000 euros i la Recuperació de l’Ex Convent de Sant Domènec amb una inversió de 120.000 euros.

A més a més, des del CJX ja estan preparant la FesJove que es celebrarà el pròxim dissabte 23 d’octubre amb l’esperança de que aquesta Fira d’Entitats de 2021 siga el més semblant a les realitzades en anteriors edicions.

RESOLUCIÓ EN DEFENSA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE LA GVA I DELS PROCESSOS PARTICIPATIUS

“Aquest any la Generalitat Valenciana ha impulsat els primers pressupostos participatius de la seua història, una iniciativa que ja es venia realitzant des de feia anys en alguns municipis del territori valencià i que ara dona el salt a nivell autonòmic. Durant els últims mesos s’ha fet un procés de presentació de projectes, obtenció d’avals mínims, valoració tècnica de les propostes i, per últim, la votació per part de la ciutadania per escollir els projectes guanyadors que finalment s’executaran.

Finalitzada la fase de valoració tècnica hi han dos projectes d’intervenció directa a Xàtiva que han passat a la fase de votació, consistents en un Parc d’Habitatge Públic per a Joves al Casc Antic amb una inversió de 3.100.000 euros i la Recuperació de l’Ex Convent de Sant Domènec amb una inversió de 120.000 euros. Des del Consell de la Joventut de Xàtiva estem molt orgulloses de que l’associació Amics de la Costera i altres veïnes de Xàtiva hagen participant en aquest procés arribant algunes de les intervencions proposades a la fase de votació, el que pot fer possible que la nostra ciutat es puga beneficiar si finalment són escollides.

Pel que fa a la proposta presentada per l’associació Amics de la Costera, que apel·la directament a una de les principals problemàtiques de la joventut en l’actualitat, cal destacar que segons l’observatori d’emancipació del CJE (Consell de la Joventut d’Espanya) 4 de cada 5 joves valencians no poden emancipar-se. A més, cal destacar la necessitat de revitalitzar el Casc Antic de la nostra ciutat tenint en compte que cada vegada son menys les persones joves que decideixen viure en aquesta zona de Xàtiva. Aquestes dades evidencien la necessitat de donar el màxim suport per part de les associacions i de la ciutadania a aquesta proposta participant del procés de votació.

Aquest procés participatiu impulsat per la Generalitat Valenciana demostra el compromís de l’administració actual per fomentar la participació ciutadana com a mecanisme d’incidència directa de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Açò implica una certa cessió de poder de l’administració cap a la ciutadania que s’ha d’entendre com un gran avanç democràtic i que la ciutadania ha d’aprofitar per tal de participar de la vida pública en el dia a dia, o almenys amb certa periodicitat, i no solament cada 4 anys en unes eleccions.

Per tot açò, i atenent que Xàtiva va ser una de les primeres localitats en impulsar un procés de pressupostos participatius fins a l’edició de 2020 que va ser cancel·lada per la pandèmia, s’evidencia la necessitat de recuperar i tornar a impulsar per part de l’Ajuntament aquesta iniciativa posant de manifest els beneficis democràtics que com a societat això comporta.

Atenent les consideracions exposades, el Consell de la Joventut de Xàtiva es compromet a:

  • Recolzar, difondre i animar a la votació de les dues propostes d’implantació a Xàtiva que han arribat a la fase de votació dels Pressupostos Participatius de la GVA.
  • Impulsar accions, campanyes i cursos al voltant de la participació ciutadana i juvenil mostrant els beneficis democràtics que comporta.
  • Instar a l’Ajuntament de Xàtiva a que convoque una nova edició de Pressupostos Participatius a nivell municipal.

Xàtiva, a 26 de setembre de 2021
CONSELL DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA”