💭T’has parat a pensar alguna vegada les hores que es dediquen a les faenes de casa?

➡️ Tradicionalment, aquestes tasques han sigut sempre realitzades per les dones, però amb la seua incorporació al món laboral en els últims anys, això no ha canviat.

⏱ Les dones són majoritàriament les que continuen encarregant-se de les tasques domèstiques, de cura, i a més ara se suma el treball remunerat, fent que tinguen una doble jornada de treball, i per tant, que tinguen una pitjor qualitat de vida.

🟣 Coneixes la corresponsabilitat?

➡️ És la clau perquè les tasques domèstiques i de cura de persones no continuen sent una obligació exclusiva de les dones. Al cap i a la fi, si diverses persones conviuen, per què s’ha de continuar encarregant principalment una dona d’aquestes tasques?

✅ La corresponsabilitat té molts beneficis tant personals com socials i per això és tan important donar-li visibilitat per a poder aplicar-la en totes les llars. Passa les imatges i descobreix-los!

📊 Ara que ja coneixes el concepte, et deixem un qüestionari totalment anònim per a realitzar una anàlisi del grau de corresponsabilitat que existeix en les famílies i per part del seues membres. Agrairíem molt la participació 🤗

⬇️
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScya_7q12fTFjpQFvueXxVdzmTnYIKO7NHs-MtwlfTlCp6FDw/viewform?usp=sf_link

⚠️ Recorda: la corresponsabilitat no és AJUDAR a casa, és COL•LABORAR.