Després de conèixer la notícia de l’ajornament de la celebració de les Falles ens trobem obligats a paralitzar i ajornar les activitats que teniem programades i que ja s’estaven desenvolupant relacionades amb les Falles, com són el Sorteig de Selfies Fallers i la Campanya de Recomanacions, ja que aquestes no tenen sentit si no van de la mà de la celebració de les Falles.

Degut a la falta d’informació actual, i al estar aquestes activitats supeditades a la celebració de les Falles, queden ajornades fins a nou avís, però vos demanem que esteu pendents del nostre lloc web i de les nostres xarxes socials per a més informació i noves actualitzacions.